The Principal
 
   BHAVANI VIDYASHRAM SCHOOL,

Mathikrishnapuram,
Kanniakoil (ECR Road),
Bahour Commune, Manapatu Post,
Puducherry - 607 402.
E-mail : bhavanicbsc2014@yahoo.com